Del siden

Foredrag i Fynslundhallen.

Kom til et spændende foredrag i Fynslundhallen den 6. november 2023 kl. 19.

Thomas Nielsen vil fortælle om sine oplevelser på turen gennem østeuropa.

Foredraget er gratis, men kaffe og kage skal købes i hallen. 


Der var god tilslutning til foredraget og Thomas Nielsen fortalte levende om sin lange vandring fra

Tallin i Estland til Istanbul i Tyrkiet ca. 5000 km. Undervejs havde han malet akvareller, og viste dem

på et lærred via en overheader. Han var i alle landene blevet godt modtaget af lokalbefolkningen, men

ude på landet, var han ofte blevet mødt af en stor og bidsk vagthund, som gik løs. Han havde fundet ud

af, at hvis han lod som om han samlede en sten op fra jorden, blev hundene ofte bange og stak af, så det

brugte han flere steder hvor han kom frem. 38 personer lyttede til den spændende rejseskildring. 

Foreningen havde arrangeret en tur til Poul la Cour Museet, Møllegade 21, Askov 6600 Vejen.


Efter lidt ventetid hvor man ikke var klar over, om der var sket en misforståelse med tid og sted kom "kaffedamen" ,og hun kunne ikke forstå, der ikke var kommet en person til at fortælle om museet og stå i spidsen for rundvisningen.


Hun fik ringet til formanden og han kunne så fortælle, at guiden pludselig var blevet syg.


I stedet kom Børge, og han vidste noget om opfinderen, og kunne levende fortælle noget om Poul la Cour, og de banebrydende opfindelser og beregninger han havde lavet allerede i 1896, hvor han opfandt den møllevinge der kunne yde mest i rotation for vinden. Det målte han blandt andet i sin vindtunnel, og den dag i dag er det hans beregninger de store møllevinger man anvender i dag er konstrueret efter.


Poul la Cour var langt forud for sin tid og blev også kaldt "Danmarks Edison". Edison opfandt lyspæren.


Vi sluttede af med kaffe, og hyggeligt samvær i det lokale som Poul la Cour brugte som undervisningslokale da han havde kurser i instalation af el i huse og stalde i begyndelsen af 1900 tallet. En spændende og lærerig aften.


                                                                               Poul la Cour Museet.

Afstemningen den 10. februar 1920. Tilhørsforholdet til Sønderjylland.


Det er ostegrosserer Peter Michaelsen fra Lunderskov, som sidder ved rattet i den efter datidens forhold "Smarte sportsvogn"


Bilen er en tysk Adler.


Peter Michaelsen kørte den ældre mand, der sidder ved siden af ham til

afstemning i sit hjemsogn i Kastvrå. Han hedder Peter Slivsgaard, og var ved afstemningen i 1920 bosat i Vamdrup. Manden der står ved siden af bilen i 

DSB uniform er barnebarn til Kastvrå og hedder Peter Bremer.

Fantastisk besøg på

LM Wind Power Technology

Utrolig udviklingshistorie fra børnemøbler til en af verdens største producenter af vinger til vindmøller. Tak for fremmødet.

Onsdag den 28. september 2022.

Besøg på Staldgården.

Af: Anna-Marie Schelde Kragelund
Lokalhistorisk Forening for Lunderskov og Omegn var 2.maj 2022 på besøg på Museum Kolding. Kulturarvschef Steen Lundbye viste de små tyve medlemmer rundt i Zelle II og i udstillingen ”1943”.

Museum Kolding ønsker med udstillingen på Staldgården at udbrede historien om Gestapos tid fra 1943 og frem til 2.verdenskrigs afslutning.

Der er tre forskellige fortællinger man kan opleve i Zelle II, der viser oplevelsen den voldsomme historie og mørke kapitel i vores Danmarks historie.

Zelle II er den eneste bevarede Gestapo celle.

Udstillingen ”1943” handler om Staldgården betydning for Gestapo der etablerede hovedkvarter for Syd- og Sønderjylland i bygningerne. Man får indblik i kampen mellem modstandsbevægelsen og besættelsesmagten.

En meget interessant udstilling og fortælling – en fortælling vi aldrig må glemme!!

Mindesten ved Hvidkilde.

Mindesten ved Hvidkilde.

Rejst af Lunderskov Kommune i 40 året for Danmarks befrielse efter 2. verdenskrig. Den 5. maj 1985.

Stenen er rejst ved Hvidkilde i Storegade Lunderskov.

Billedet af isfuglen er den gamle Lunderskov Kommunes byvåben. 

Smid det ikke ud.

Vi passer på historien.

Dit lokalhistoriske arkiv er lokalsamfundets fælles hukommelse. Arkivet rummer en guldgrube af oplysninger om dit lokalområde - om de mennesker, der boede her, og om områdets erhverv, foreninger, begivenheder og meget, meget mere. Dit lokalhistoriske arkiv er interesseret i alle slags materialer, uanset om det er papirer, kort, dagbøger/notater, breve, dokumenter, regnskaber, fotografier (også digitale), dias, lydbånd, smalfilm, videooptagelser eller lignende. Det kan altsammen fortælle historie fra lokalsamfundet.

Links til   www.arkiv.dk     www.Historiskatlas.dk

Mød os på Facebook på: Lunderskov og omegns lokalhistoriske arkiv.

Email. arkivlunderskov@gmail.com  TLF: 21 17 66 40 Telefonen besvares kun i åbningstiden.

Genkendelse af personer.

Billedet forestiller familien Petersen, der boede på husmandsstedet "Vikingehøje". Bygningen  var beliggende overfor "Tinghøjgård" (Koldingvej 35 Lunderskov) Bygningen blev nedrevet i 1966 i forbindelse med forlægningen af hovedvej 1. Husmandsstedet var udstykket fra "Dollerup Søgård" hvor Hans S. Petersen var barnefødt. 

Forrest fra højre Hans Sørensen Petersen( født 29.09.1887 død 22.04.1964), hans hustru Bodil Petersen (født Bodil Kirstine Ravn 09.10.1888 død 26.08.1963). De øvrige personer på fotoet er deres 8 børn.

Foredrag om stikkeren Jenny Holm. 15.09.2020. Henrik Werner Hansen holdt foredraget om

Foredrag om stikkeren Jenny Holm. 15.09.2020. Henrik Werner Hansen holdt foredraget om "kamæleonen" som hun også blev kaldt. Hun var først stikker for Nazisterne og efter krigen for englænderne.

Skrinets låg.

Skrinets låg.

Har nogen kendskab til dette skrin? Ret da gerne henvendelse til

Et ukendt skrin?

Vi har fået indleveret dette skrin på arkivet. Er der nogle af vores brugere, eller andre der har kendskab til hvor skrinet stammer fra?.

Indvendig i låget på skrinet står der 1924-1949 et åremål på 25 år.

Der står otte navne, som er skrevet, som følger:

Børge,Axel,Erik,Albert,AageZ,Viggo,

Chas, Einar. 

arkivlunderskov@gmail.com   På forhånd tak.

Skrinet som her ses åbnet.

Skrinet som her ses åbnet.

28 personer deltog i besøget på Landbrugsmusæet Brødsgård. Det var en fin aften både vejrmæssigt og rundvisningsmæssigt på dette spændende musæum.

Gamle landbrugsredslaber er de primære udstillingsting, men også "det gamle posthus" gammelt værktøj fra smeden, tømreren, skomageren, postkontoret skolestuen, o.s.v.

Efter rundvisningen var der fælles kaffe i "den gamle svinestald", som var istandsat til, at kunne rumme selskaber af forskellig slags.

Stuehuset på Brødsgaard.

Stuehuset på Brødsgaard.

Besøg på Brødsgaard.

En skolepult.