Aftentur til Vamdrup Flyveplads/Koldingegnens Lufthavn.Lunderskov og Omegns Lokalhistoriske Forening har arrangeret en tur til Vamdrup Flyveplads/Koldingegnens Lufthavn mandag d. 8. Maj 2023 kl.19.00.

Lufthavnschef Glenn Lundt vil fortælle os om lufthavnens historie og aktiviteter. Man får mulighed for at gå rundt mellem nogle af hangarerne.


Arrangementet er gratis. OBS: Man skal selv medbringe kaffekurven!

Deltagerantallet er begrænset, hvorfor det er nødvendigt med tilmelding til Hans Erik Philipsen tlf. 4083 4396 efter først-til-mølle-princippet.

En tøjrulle. På den tid var der såkaldte

En tøjrulle. På den tid var der såkaldte "Rullekoner" hvor sengetøjet kunne blive rullet.

Generalforsamling blev afholdt mandag den 20. februar 2023 på det gamle kommunekontor. Dagsorden var ifølge vedtægterne.


Der var 41 deltagere og mødet forløb godt, og dirigenten kunne takke for "god ro og orden" efter mødets afslutning.


Efter generalforsamlingen holdt Morten Bonde et foredrag om sit 

synshandicap, som han kaldte "Blind og hvad så" Et interessant og lærerigt foredrag.


                                


Del siden

Fantastisk besøg på

LM Wind Power Technology

Utrolig udviklingshistorie fra børnemøbler til en af verdens største producenter af vinger til vindmøller. Tak for fremmødet.

Onsdag den 28. september 2022.

Besøg på Staldgården.

Vi må aldrig glemme….

Af: Anna-Marie Schelde Kragelund
Lokalhistorisk Forening for Lunderskov og Omegn var 2.maj 2022 på besøg på Museum Kolding. Kulturarvschef Steen Lundbye viste de små tyve medlemmer rundt i Zelle II og i udstillingen ”1943”.

Museum Kolding ønsker med udstillingen på Staldgården at udbrede historien om Gestapos tid fra 1943 og frem til 2.verdenskrigs afslutning.

Der er tre forskellige fortællinger man kan opleve i Zelle II, der viser oplevelsen den voldsomme historie og mørke kapitel i vores Danmarks historie.

Zelle II er den eneste bevarede Gestapo celle.

Udstillingen ”1943” handler om Staldgården betydning for Gestapo der etablerede hovedkvarter for Syd- og Sønderjylland i bygningerne. Man får indblik i kampen mellem modstandsbevægelsen og besættelsesmagten.

En meget interessant udstilling og fortælling – en fortælling vi aldrig må glemme!!

Mindesten ved Hvidkilde.

Mindesten ved Hvidkilde.

Rejst af Lunderskov Kommune i 40 året for Danmarks befrielse efter 2. verdenskrig. Den 5. maj 1985.

Stenen er rejst ved Hvidkilde i Storegade Lunderskov.

Lunderskov og Omegns
Lokalhistoriske Forening

Lunderskov og Omegns
Lokalhistoriske Forening

Billedet af isfuglen er den gamle Lunderskov Kommunes byvåben. 

Smid det ikke ud.

Vi passer på historien.

Dit lokalhistoriske arkiv er lokalsamfundets fælles hukommelse. Arkivet rummer en guldgrube af oplysninger om dit lokalområde - om de mennesker, der boede her, og om områdets erhverv, foreninger, begivenheder og meget, meget mere. Dit lokalhistoriske arkiv er interesseret i alle slags materialer, uanset om det er papirer, kort, dagbøger/notater, breve, dokumenter, regnskaber, fotografier (også digitale), dias, lydbånd, smalfilm, videooptagelser eller lignende. Det kan altsammen fortælle historie fra lokalsamfundet.

Links til   www.arkiv.dk     www.Historiskatlas.dk

Mød os på Facebook på: Lunderskov og omegns lokalhistoriske arkiv.

Email. arkivlunderskov@gmail.com  TLF: 21 17 66 40 Telefonen besvares kun i åbningstiden.

Coronakrisen

Hvis der er nogle af vores medlemmer, eller andre, der har lyst til at skrive noget om corona krisen er de meget velkommen. Det kan være egne oplevelser, eller tanker man har haft i forbindelse med krisen. Det skrevne vil blive arkiveret på arkivet, så vores efterkommere kan få et billede af, hvordan coronaen havde indflydelse på vores liv. Det må gerne være anonymt.Send venligst en mail til adressen.

arkivlunderskov@gmail.com

Genkendelse af personer.

Billedet forestiller familien Petersen, der boede på husmandsstedet "Vikingehøje". Bygningen  var beliggende overfor "Tinghøjgård" (Koldingvej 35 Lunderskov) Bygningen blev nedrevet i 1966 i forbindelse med forlægningen af hovedvej 1. Husmandsstedet var udstykket fra "Dollerup Søgård" hvor Hans S. Petersen var barnefødt. 

Forrest fra højre Hans Sørensen Petersen( født 29.09.1887 død 22.04.1964), hans hustru Bodil Petersen (født Bodil Kirstine Ravn 09.10.1888 død 26.08.1963). De øvrige personer på fotoet er deres 8 børn.

Foredrag om stikkeren Jenny Holm. 15.09.2020. Henrik Werner Hansen holdt foredraget om

Foredrag om stikkeren Jenny Holm. 15.09.2020. Henrik Werner Hansen holdt foredraget om "kamæleonen" som hun også blev kaldt. Hun var først stikker for Nazisterne og efter krigen for englænderne.

Et ukendt skrin?

Skrinets låg.

Skrinets låg.

Vi har fået indleveret dette skrin på arkivet. Er der nogle af vores brugere, eller andre der har kendskab til hvor skrinet stammer fra?.

Indvendig i låget på skrinet står der 1924-1949 et åremål på 25 år.

Der står otte navne, som er skrevet, som følger:

Børge,Axel,Erik,Albert,AageZ,Viggo,Chas, Einar. 

Har nogen kendskab til dette skrin? Ret da gerne henvendelse til

arkivlunderskov@gmail.com   På forhånd tak.

Skrinet som her ses åbnet.

Skrinet som her ses åbnet.

Besøg på Brødsgaard.

28 personer deltog i besøget på Landbrugsmusæet Brødsgård. Det var en fin aften både vejrmæssigt og rundvisningsmæssigt på dette spændende musæum.

Gamle landbrugsredslaber er de primære udstillingsting, men også "det gamle posthus" gammelt værktøj fra smeden, tømreren, skomageren, postkontoret skolestuen, o.s.v.

Efter rundvisningen var der fælles kaffe i "den gamle svinestald", som var istandsat til, at kunne rumme selskaber af forskellig slags.

Stuehuset på Brødsgaard.

Stuehuset på Brødsgaard.

Det var de finere ting i tøj, der blev udsat for denne fornemme behandling.

Det var de finere ting i tøj, der blev udsat for denne fornemme behandling.

Det gamle postkontor.

Det gamle postkontor.

En skolepult.

Del siden

Afstemningen den 10. februar 1920. Tilhørsforholdet til Sønderjylland.


Det er ostegrosserer Peter Michaelsen fra Lunderskov, som sidder ved rattet i den efter datidens forhold "Smarte sportsvogn"


Bilen er en tysk Adler.


Peter Michaelsen kørte den ældre mand, der sidder ved siden af ham til

afstemning i sit hjemsogn i Kastvrå. Han hedder Peter Slivsgaard, og var ved afstemningen i 1920 bosat i Vamdrup. Manden der står ved siden af bilen i 

DSB uniform er barnebarn til Kastvrå og hedder Peter Bremer.

Fantastisk besøg på

LM Wind Power Technology

Utrolig udviklingshistorie fra børnemøbler til en af verdens største producenter af vinger til vindmøller. Tak for fremmødet.

Onsdag den 28. september 2022.

LM Børnemøbler. LM = (Lunderskov Møbler)

LM Børnemøbler. LM = (Lunderskov Møbler)

Besøg på Staldgården.

Vi må aldrig glemme….

Af: Anna-Marie Schelde Kragelund
Lokalhistorisk Forening for Lunderskov og Omegn var 2.maj 2022 på besøg på Museum Kolding. Kulturarvschef Steen Lundbye viste de små tyve medlemmer rundt i Zelle II og i udstillingen ”1943”.

Museum Kolding ønsker med udstillingen på Staldgården at udbrede historien om Gestapos tid fra 1943 og frem til 2.verdenskrigs afslutning.

Der er tre forskellige fortællinger man kan opleve i Zelle II, der viser oplevelsen den voldsomme historie og mørke kapitel i vores Danmarks historie.

Zelle II er den eneste bevarede Gestapo celle.

Udstillingen ”1943” handler om Staldgården betydning for Gestapo der etablerede hovedkvarter for Syd- og Sønderjylland i bygningerne. Man får indblik i kampen mellem modstandsbevægelsen og besættelsesmagten.

En meget interessant udstilling og fortælling – en fortælling vi aldrig må glemme!!

Mindesten ved Hvidkilde.

Mindesten ved Hvidkilde.

Rejst af Lunderskov Kommune i 40 året for Danmarks befrielse efter 2. verdenskrig. Den 5. maj 1985.

Stenen er rejst ved Hvidkilde i Storegade Lunderskov.

Lunderskov og Omegns
Lokalhistoriske Forening

Lunderskov og Omegns
Lokalhistoriske Forening

Billedet af isfuglen er den gamle Lunderskov Kommunes byvåben. 

Smid det ikke ud.

Vi passer på historien.

Dit lokalhistoriske arkiv er lokalsamfundets fælles hukommelse. Arkivet rummer en guldgrube af oplysninger om dit lokalområde - om de mennesker, der boede her, og om områdets erhverv, foreninger, begivenheder og meget, meget mere. Dit lokalhistoriske arkiv er interesseret i alle slags materialer, uanset om det er papirer, kort, dagbøger/notater, breve, dokumenter, regnskaber, fotografier (også digitale), dias, lydbånd, smalfilm, videooptagelser eller lignende. Det kan altsammen fortælle historie fra lokalsamfundet.

Links til   www.arkiv.dk     www.Historiskatlas.dk

Mød os på Facebook på: Lunderskov og omegns lokalhistoriske arkiv.

Email. arkivlunderskov@gmail.com  TLF: 21 17 66 40 Telefonen besvares kun i åbningstiden.

Coronakrisen

Hvis der er nogle af vores medlemmer, eller andre, der har lyst til at skrive noget om corona krisen er de meget velkommen. Det kan være egne oplevelser, eller tanker man har haft i forbindelse med krisen. Det skrevne vil blive arkiveret på arkivet, så vores efterkommere kan få et billede af, hvordan coronaen havde indflydelse på vores liv. Det må gerne være anonymt.Send venligst en mail til adressen.

arkivlunderskov@gmail.com

Genkendelse af personer.

Billedet forestiller familien Petersen, der boede på husmandsstedet "Vikingehøje". Bygningen  var beliggende overfor "Tinghøjgård" (Koldingvej 35 Lunderskov) Bygningen blev nedrevet i 1966 i forbindelse med forlægningen af hovedvej 1. Husmandsstedet var udstykket fra "Dollerup Søgård" hvor Hans S. Petersen var barnefødt. 

Forrest fra højre Hans Sørensen Petersen( født 29.09.1887 død 22.04.1964), hans hustru Bodil Petersen (født Bodil Kirstine Ravn 09.10.1888 død 26.08.1963). De øvrige personer på fotoet er deres 8 børn.

Foredrag om stikkeren Jenny Holm. 15.09.2020. Henrik Werner Hansen holdt foredraget om

Foredrag om stikkeren Jenny Holm. 15.09.2020. Henrik Werner Hansen holdt foredraget om "kamæleonen" som hun også blev kaldt. Hun var først stikker for Nazisterne og efter krigen for englænderne.

Et ukendt skrin?

Skrinets låg.

Skrinets låg.

Vi har fået indleveret dette skrin på arkivet. Er der nogle af vores brugere, eller andre der har kendskab til hvor skrinet stammer fra?.

Indvendig i låget på skrinet står der 1924-1949 et åremål på 25 år.

Der står otte navne, som er skrevet, som følger:

Børge,Axel,Erik,Albert,AageZ,Viggo,Chas, Einar. 

Har nogen kendskab til dette skrin? Ret da gerne henvendelse til

arkivlunderskov@gmail.com   På forhånd tak.

Skrinet som her ses åbnet.

Skrinet som her ses åbnet.

Besøg på Brødsgaard.

28 personer deltog i besøget på Landbrugsmusæet Brødsgård. Det var en fin aften både vejrmæssigt og rundvisningsmæssigt på dette spændende musæum.

Gamle landbrugsredslaber er de primære udstillingsting, men også "det gamle posthus" gammelt værktøj fra smeden, tømreren, skomageren, postkontoret skolestuen, o.s.v.

Efter rundvisningen var der fælles kaffe i "den gamle svinestald", som var istandsat til, at kunne rumme selskaber af forskellig slags.

Stuehuset på Brødsgaard.

Stuehuset på Brødsgaard.

Det var de finere ting i tøj, der blev udsat for denne fornemme behandling.

Det var de finere ting i tøj, der blev udsat for denne fornemme behandling.

En tøjrulle. På den tid var der såkaldte

En tøjrulle. På den tid var der såkaldte "Rullekoner" hvor sengetøjet kunne blive rullet.

Det gamle postkontor.

Det gamle postkontor.

En skolepult.

En skolepult.

En skolepult.