Skanderup kirke.

Altertavlen i Skanderup kirke.

Prædikestolen og alteret i Skanderup kirke.

Døbefonten i Skanderup Kirke.

Kirkerummet i Skanderup Kirke.

Skanderup Valgmenighedskirke.

Kirkebygningens historie.

Alteret i Skanderup valgmenighedskirke.

Prædikestolen i Skanderup valgmenigheds kirke.

Døbefont og alter I Skanderup Valgmenigheds Kirke.

Kirkerummet i Skanderup Valgmenigheds Kirke.

Asger Eskesen: Præst i Valgmenighedskirken fra 1918 til 1954.

Lejrskov Kirke.

Alteret i Lejrskov kirke.

Prædikestolen i Lejrskov kirke.

Kirkerummet i Lejrskov kirke.

Døbefonden i Lejrskov kirke.

Jordrup Kirke.

Alteret i Jordrup kirke.

Prædikestolen i Jordrup kirke

Døbefonden i Jordrup kirke.

Kirkerummet i Jordrup kirke.