Her gik børnene i søndagsskole tilbage i 1940erne og fremefter.