Godt nytår.

Generalforsamling vil blive afholdt.

Den 21. februar 2022 kl. 19. på det gamle kommunekontor.

Ved den lejlighed er der kaffe og kage til foreningens medlemmer.

Har du gamle billeder skrifter eller lignende fra Lunderskov og omegn, er du meget velkommen til at lade arkivet arkivere det for eftertiden.

Lunderskov og Omegns
Lokalhistoriske Forening

Billedet af isfuglen er den gamle Lunderskov Kommunes byvåben. 

Smid det ikke ud.

Vi passer på historien.

Dit lokalhistoriske arkiv er lokalsamfundets fælles hukommelse. Arkivet rummer en guldgrube af oplysninger om dit lokalområde - om de mennesker, der boede her, og om områdets erhverv, foreninger, begivenheder og meget, meget mere. Dit lokalhistoriske arkiv er interesseret i alle slags materialer, uanset om det er papirer, kort, dagbøger/notater, breve, dokumenter, regnskaber, fotografier (også digitale), dias, lydbånd, smalfilm, videooptagelser eller lignende. Det kan altsammen fortælle historie fra lokalsamfundet.

Links til   www.arkiv.dk     www.Historiskatlas.dk

Mød os på Facebook på: Lunderskov og omegns lokalhistoriske arkiv.

Email. arkivlunderskov@gmail.com  TLF: 21 17 66 40 Telefonen besvares kun i åbningstiden.

Coronakrisen

Hvis der er nogle af vores medlemmer, eller andre, der har lyst til at skrive noget om corona krisen er de meget velkommen. Det kan være egne oplevelser, eller tanker man har haft i forbindelse med krisen. Det skrevne vil blive arkiveret på arkivet, så vores efterkommere kan få et billede af, hvordan coronaen havde indflydelse på vores liv. Det må gerne være anonymt.Send venligst en mail til adressen.

arkivlunderskov@gmail.com

Genkendelse af personer.

Billedet forestiller familien Petersen, der boede på husmandsstedet "Vikingehøje". Bygningen  var beliggende overfor "Tinghøjgård" (Koldingvej 35 Lunderskov) Bygningen blev nedrevet i 1966 i forbindelse med forlægningen af hovedvej 1. Husmandsstedet var udstykket fra "Dollerup Søgård" hvor Hans S. Petersen var barnefødt. 

Forrest fra højre Hans Sørensen Petersen( født 29.09.1887 død 22.04.1964), hans hustru Bodil Petersen (født Bodil Kirstine Ravn 09.10.1888 død 26.08.1963). De øvrige personer på fotoet er deres 8 børn.

Foredrag om stikkeren Jenny Holm. 15.09.2020. Henrik Werner Hansen holdt foredraget om "kamæleonen" som hun også blev kaldt. Hun var først stikker for Nazisterne og efter krigen for englænderne.

Et ukendt skrin?

Skrinets låg.

Vi har fået indleveret dette skrin på arkivet. Er der nogle af vores brugere, eller andre der har kendskab til hvor skrinet stammer fra?.

Indvendig i låget på skrinet står der 1924-1949 et åremål på 25 år.

Der står otte navne, som er skrevet, som følger:

Børge,Axel,Erik,Albert,AageZ,Viggo,Chas, Einar. 

Har nogen kendskab til dette skrin? Ret da gerne henvendelse til

arkivlunderskov@gmail.com   På forhånd tak.

Skrinet som her ses åbnet.

Besøg på Brødsgaard.

28 personer deltog i besøget på Landbrugsmusæet Brødsgård. Det var en fin aften både vejrmæssigt og rundvisningsmæssigt på dette spændende musæum.

Gamle landbrugsredslaber er de primære udstillingsting, men også "det gamle posthus" gammelt værktøj fra smeden, tømreren, skomageren, postkontoret skolestuen, o.s.v.

Efter rundvisningen var der fælles kaffe i "den gamle svinestald", som var istandsat til, at kunne rumme selskaber af forskellig slags.

Stuehuset på Brødsgaard.

Det var de finere ting i tøj, der blev udsat for denne fornemme behandling.

En tøjrulle. På den tid var der såkaldte "Rullekoner" hvor sengetøjet kunne blive rullet.

Det gamle postkontor.

En skolepult.